Skip to content Skip to footer

Diana Putri Arini

Dosen Tetap

C. Kristianto

Dosen Tetap

Antonny Wijaya

Dosen Tetap

Anselmus Agung T

Dosen Tetap

Theresia Widyastuti

Kaprodi Psikologi